unpi.web

Pagina de web pricipala a proiectului unPi.ro (donez un Pi pe an pentru .RO)

View on GitHub

Vreau să primesc unPi, mic calculator personal, nou

NU promitem micul calculator personal unPi decât familiilor în dificultate financiară ori socială, care au cel puțin un copil, activ școlar, în vârstă de cel puțin 10 ani. Potențialii beneficiari vor fi verificați temeinic. Te rog NU abuza de bunătatea noastră, a donatorilor noștri, ori de resursele și timpul nostru!

Pas 0. Cerințe minime pentru familia ce aplică:
Pas 1. Instalează pe telefonul mobil Android:
Pas 2. Creează-ți propriul cont bancar în Revolut:
Pas 3. Cesionare drepturi digitale prin această aplicație:
Pas 4. Verifică-te prin Revolut la proiectul unPi:
Pas 5. Trimite, prin email, la adresa vreau+PAROLA@unpi.ro primită la Pas 4.:
Pas 6. Aplicația ta apare online, pe GitHub, la cererea.unpi.ro
Pas 9. Ștergerea aplicației tale și a datelor aferente:

NOTA: